اپلیکیشن پزشکی

 

Medical Application

Prescription - نسخه بیماری ها
Gyneco - مامایی ، زنان و زایمان
Drugs - دارو
SafeDose - دوز ایمن داروهای اطفال
UpToDate 2018 - آپتودیت
MedGuide - راهنمای جامع پزشکی
پزشک طرح
پزشک طرح
Elixire - اکسیر دمنوش ها، میوه ها و عرقیجات
Infectious Orders - اوردر های عفونی
Internal Emergency - اورژانس های داخلی
Smart Lab - تحلیل هوشمند آزمایشات پزشکی
Poisoning - مسمومیت ها
Nourology Orders - اوردر های نرولوژی
Pediatric Emergencies - اورژانس های اطفال

اپلیکیشن پزشکی

 

Medical Application

Android , IOS بهترین اپلیکیشن های پزشکی فارسی برای گوشی های