Android , IOS بهترین اپلیکیشن های پزشکی فارسی برای گوشی های

اپلیکیشن پزشکی

 

Medical Application

DDX - تشخیص های افتراقی

اپلیکیشن پزشکی ios / اپلیکیشن های آیفون، اپل ( ios ) / اپلیکیشن های اندروید ( Android )

 در این نرم افزار تشخیص افتراقی ۵۰۷ علامت و نشانه بالینی بررسی شده اند.

هدف از این نرم افزار کمک برای پزشکان و دانشجویان پزشکی و اینترن ها و رزیدنت ها برای کاهش میس کردن بیماریهاست.

 

  دسته بندی شده اند A -Z به صورت الفبایی از (symptom) و نشانه های بالینی (signs) در این نرم افزار علائم

همچنین به منظور دسترسی سریع تر می توانید از دکمه جست و جو استفاده کنید

 

اپلیکیشن پزشکی

 

Medical Application

اپلیکیشن پزشکی

 

Medical Application

Android , IOS بهترین اپلیکیشن های پزشکی فارسی برای گوشی های